Szkolenia BHP – obowiązki pracodawcy i wybór odpowiedniej firmy prowadzącej szkolenia

Każdy pracodawca zatrudniający w swojej firmie pracowników musi zadbać o przeprowadzenie dla nich odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to jego obowiązek względem prawa. Jedynie w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma takiej konieczności. To samo dotyczy przypadku prowadzenia firmy wspólnie z małżonkiem.

W momencie, kiedy jednak właściciel firmy zdecyduje się na rozszerzenie swojej działalności poprzez zatrudnienie innych ludzi do pracy, spoczywa na nim obowiązek odpowiedniego przeszkolenia nowych pracowników w zakresie BHP.

Szkolenia z zakresu BHP dzielimy na:

    • Szkolenie wstępnie – jest obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych osób. Powinno się ono odbyć jeszcze zanim dana osoba rozpocznie pracę na przydzielonym dla niej stanowisku. Szkolenie obejmuje swoim zakresem informacje na temat podstawowych zasad BHP oraz bardziej szczegółowe na temat bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku.
    • Szkolenie okresowe – odbywają się co pewien czas (w zależności od wykonywanego zawodu) i mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego, umożliwiają osobom zatrudnionym przypomnieć sobie obowiązujące zasady pracy oraz przypominają o ich przestrzeganiu.

Kto może prowadzić szkolenia z zakresu BHP?

Jeśli chodzi o szkolenia BHP Warszawa i inne większe miasta w Polsce oferują wiele firm oraz osób świadczących tego typu usługi. Szkolenia takie, według przepisów prawnych, może prowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tj. wiedzę z tej dziedziny, doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie przygotowanie z zakresu dydaktyki. Przepisy nie precyzują jednak powyższych pojęć. Można więc stwierdzić, że osoba lub jednostka organizacyjna, która podejmuje się prowadzenia tego typu szkoleń powinna być odpowiednio do tego celu przygotowana merytorycznie oraz posiadać umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym ludziom. W dużej mierze to na pracodawcy ciąży więc obowiązek zarówno wyboru, jak i sprawdzenia referencji danej osoby lub firmy, zanim powierzy on jej zadanie szkolenia swoich pracowników.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *