Na czym polegają roboty wyburzeniowe?

Roboty wyburzeniowe związane są nierozerwanie z rozbieraniem starych budynków. Często wykorzystywane w tym przypadku są materiały wybuchowe. To szczególne źródło energii pozwalające na wykonanie danej pracy mechanicznej w warunkach, kiedy inne urządzenia czy źródła energii są znacznie mniej użyteczne. Materiały wybuchowe mają przy tym wiele zalet, z czego zresztą wynika ich przewaga nad innymi materiałami energetycznymi. Przede wszystkim sporym atutem jest krótki czas wyzwolenia energii wewnętrznej. Liczony jest on już w ułamkach milisekund, a moc wybuchu jest ogromna. Roboty wyburzeniowe z udziałem materiałów wybuchowych nazywa się robotami strzałowymi.

Roboty wyburzeniowe stosowane są w przypadku  obiektów prostych i nie tylko. Za obiekty łatwe do rozbiórki uznaje się wszystkie fundamenty maszyn i urządzeń, płyty, fundamenty słupów nośnych gal, płytowe fundamenty kominów, fundamenty budynków różnego rodzaju, słupy i belki wielkowymiarowe, a także inne konstrukcje np. żelbetowe. Wyburzanie takich obiektów młotami hydraulicznymi bywa uciążliwe, a niekiedy nawet niemożliwe ze względu na ich wysokość czy głębokość położenia. Inny rodzaj obiektów prostych to obiekty płaskie – płyty, posadzki, ściany itd.,które są raczej łatwe do rozbiórki nożycami, ale są zlokalizowane na znacznej wysokości i dlatego są dla nożyc nieosiągalne.

Co trzeba zrobić przed wyburzeniem obiektów prostych materiałami wybuchowymi? Przede wszystkim należy wyznaczyć wielkość ładunku możliwego do wykorzystania w danej sytuacji. Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo otoczenia. Potem trzeba zaprojektować siatkę otworów strzałowych, tak aby nastąpiło równomierne wysycenie całego budynku materiałami wybuchowymi. W przypadku elementów płaskich wytycza się dodatkowo linie cięcia wybuchowego dla odsłonięcia zbrojeń. . Dopiero po ich przepaleniu elementy płaskie są dzielone na mniejsze fragmenty.

Roboty wyburzeniowe w przypadku budynków prostych nie są zbyt skomplikowane i wymagają jedynie podstawowych umiejętności strzałowych.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *