Umowa deweloperska – kiedy można z niej odstąpić?

Umowa deweloperska, która nazywana jest również umową przedwstępną z deweloperem, ma na celu związanie ze sobą obu stron umowy, czyli dewelopera i kupującego, a także zabezpieczyć transakcję. Ustala ona szczegóły dotyczące obiektu transakcji oraz cenę. Od umowy deweloperskiej można odstąpić po spełnieniu określonych warunków.

Najlepiej podpisywać umowę deweloperską wtedy, gdy mamy pewność co do chęci zawarcia transakcji. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, gdy umowa z określonych przyczyn nie może dojść do skutku. W takich przypadkach od umowy deweloperskiej mogą odstąpić zarówno kupujący, jak i deweloper.

Kupujący może odstąpić od umowy deweloperskiej wtedy, gdy:

  • umowa ta nie posiada wymaganych zapisów zgodnych z ustawą deweloperską, na przykład nie określa profilu i standardu wykończenia, terminu przeniesienia własności nieruchomości
  • do umowy nie dołączono prospektu informacyjnego z załącznikami
  • informacje w umowie nie są zgodne z prospektem informacyjnym lub załącznikami
  • dane w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach nie są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym
  • prospekt informacyjny nie pokrywa się ze wzorem prospektu w ustawie
  • deweloper nie przeniósł na nabywcę prawa własności nieruchomości w terminie wskazanym w umowie deweloperskiej

Od umowy możemy wtedy odstąpić w terminie do 30 dni od momentu jej zawarcia. Wyjątkiem jest ostatni punkt, czyli przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę, ponieważ termin wynosi tutaj 120 dni.

Deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej wtedy, gdy:

  • kupujący będzie zalegać z wpłatami, które powinien wykonać
  • nie stawi się do odbioru mieszkania albo do podpisania aktu notarialnego

Warto przy tym wskazać, że deweloper przed odstąpieniem od umowy musi poinformować o tym klienta w formie wezwania do zapłaty lub stawiennictwa.

Wobec tego wtedy, gdy interesuje cię kupno mieszkania Warszawa czy w innym mieście, pamiętaj o tym, w jakich sytuacjach masz możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z przepisami.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *