Na czym polega terapia DDA?

DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików to osoby pochodzące z rodzin, w których występował problem alkoholizmu. Niestety, niewielu z nich zdaje sobie sprawę z powagi swojego problemu i zwyczajnie ignoruje niepokojące sygnały. Tacy ludzie w okresie dzieciństwa wykształcili charakterystyczne cechy, które pojawiają się u tych, którzy wychowywali się w trudnych warunkach.

Na czym polega terapia DDA?

Niestety, problemy dotyczące uzależnień w rodzinie mogą skutkować ogromnymi zmianami osobowości dziecka. Osoby z syndromem DDA bardzo często mają problem z podejmowaniem decyzji. Oprócz tego nie umieją poradzić sobie w zwyczajnych, codziennych sytuacjach. Ci przyzwyczajeni do radzenia sobie w trudnych, kryzysowych momentach ludzie nie znają prostego, bezproblemowego życia, dlatego to ono okazuje się dla nich stresujące. Zdarza się także, że dzieci alkoholików powielają błędy swoich rodziców i także popadają w alkoholizm lub szukają sobie partnera z podobnym problemem. W rozpoznaniu syndromu DDA powinien pomóc psycholog w Warszawie, u którego pacjent rozpocznie swoją terapię.

Kiedy udać się na psychoterapię w Warszawie

Nie każde dziecko alkoholika potrzebuje terapii. Zależy to od tego, jak dany człowiek radzi sobie z codziennością, czy potrafi stawić czoła czekającym na niego przeciwnościom losu. Osoby z DDA, które udają się na psychoterapię w Warszawie, mają problemy emocjonalne. Zdarza się, że nie radzą sobie z kontaktami z innymi ludźmi. Dzieci alkoholików do wizyty u psychologa w Warszawie często nie zdają sobie sprawy, że przekładają swoje doświadczenia na relacje ze swoją rodziną. Zdarza się, że nie potrafią kontrolować swoich uczuć, krzyczą, szantażują, a nawet posuwają się do przemocy fizycznej. Psychoterapia Warszawa otwiera ludziom oczy i wskazuje im przyczyny takiego zachowania. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy często odczuwają napięcie i silne emocje, których nie potrafią wyrazić. Trudności w nawiązywaniu kontaktów także są charakterystyczne dla osób z DDA, którzy boją się wchodzić w bliskie relacje z innymi.

Jak wygląda terapia DDA?

Każdy człowiek zmagający się z syndromem DDA, który odczuwa trudności w codziennym funkcjonowaniu, powinien udać się na psychoterapię w Warszawie. Ma ona na celu ukazanie pacjentowi źródła problemu, co na późniejszym etapie pomoże z nim walczyć. Psycholog z Warszawy zawsze wysłucha swojego pacjenta i pomoże mu zrozumieć, w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na jego dotychczasowe życie. Niezbędnym do spełnienia przez dziecko alkoholika warunkiem jest jednak chęć zrozumienia swojego problemu i zaangażowanie w psychoterapię w Warszawie. Psycholog nie jest w stanie pomóc człowiekowi, jeżeli ten nie jest chętny do współpracy. Terapia DDA może odbywać się w grupie lub indywidualnie, a na samym jej początku terapeuta postara się uzmysłowić pacjentowi, jak duże piętno trudne dzieciństwo odcisnęło na wielu aspektach jego życia codziennego. Aby psychoterapia Warszawa mogła postępować, osoba zmagająca się z syndromem powinna oddzielić przeszłość od teraźniejszości, co pomoże jej pozytywnie patrzeć w przyszłość.

Efektywna psychoterapia Warszawa

Po postawieniu granicy przychodzi czas na wprowadzenie efektów psychoterapii w Warszawie w życie. Psycholog Warszawa ma za zadanie upewnić się, czy jego pacjent dobrze zrozumiał wszystkie wskazówki oraz, czy zaplanowane przez niego działania będą miały pozytywny wpływ na jego życie. Psychoterapia w Warszawie przeznaczona jest dla każdego dorosłego dziecka alkoholika, które czuje się niepewnie, stale zamartwia się przyszłością oraz nie radzi sobie w związkach, a także nie czuje się dobrze w roli rodzica. Odpowiednio dobrana do potrzeb pacjenta terapia pomoże mu zrozumieć, że to przeszłość miała wpływ na to, jak do tej pory postrzegał on świat. Dzięki pomocy psychologa z Warszawy osoba z syndromem DDA poczuje się pewnie w swojej skórze oraz zacznie lepiej kontrolować swoje uczucia, co nie tylko sprawi, że dziecko alkoholika odczuje większą radość z życia, ale także pomoże mu odbudować relacje ze swoimi pociechami czy też z mężem lub żoną.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *