Na co zwracać uwagę podczas sprzedaży samochodu?

samochodUbezpieczenie OC przy sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu to nie tylko podpisanie odpowiedniej umowy i wydanie kluczyków, ale również kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej kierowców (popularne ubezpieczenie OC). Co powinniśmy o nim wiedzieć w przypadku sprzedaży samochodu?

1. Po sprzedaży samochodu
Przede wszystkim konieczne jest wydanie z dokumentami samochodu, takimi jak karta pojazdu czy dowód rejestracyjny, również potwierdzenia ubezpieczenia OC na dany pojazd. Wbrew pozorom OC przypisane jest do samochodu, a nie do kierowcy czy właściciela! Konieczne jest również w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformowanie dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu o zawarciu tego typu umowy, a tym samym o zmianie właściciela danego samochodu.
Po co dokonuje się takiego zgłoszenia? Wynika to przede wszystkim z naszych własnych interesów, aby dana polisa nie została automatycznie przedłużona na kolejny rok na nasze dane, a tym samym żebyśmy nie ponosili kosztów ubezpieczenia sprzedanego pojazdu.

2. Obowiązki kupującego
Kupno samochodu to cała lista obowiązków i opłat z kieszeni nabywcy. W ciągu 30 dni od daty zakupu trzeba zarejestrować auto w Wydziale Komunikacji przedkładając jego całą dokumentację, w tym potwierdzenie aktualnej polisy OC. Do tego konieczne jest zapłacenie podatku w wysokości 2% wartości pojazdu w ciągu 14 dni od zakupu tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. OC przy sprzedaży?
Wspomnieliśmy już powyżej, że polisa OC przypisana jest do samochodu, a nie do jego właściciela. Tym samym zbywając pojazd przekazujemy go wraz z aktualną polisą OC, przy czym prawa i obowiązki wnikające z tego typu polisy przechodzą na nabywcę. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że taką polisę można bez przeszkód wypowiedzieć i zawrzeć kolejną w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Istotne jest jednak zachowanie ciągłości między kolejnymi umowami!

4. Nowe OC!
Dotychczasowe ubezpieczenie OC możemy wypowiedzieć w każdej chwili. Dokonać tego możemy niemal na każdy z możliwych sposobów – osobiście w siedzibie ubezpieczyciela, za pośrednictwem listu poleconego, czy nawet przy pomocy poczty e-mail. Warto jednak dokładnie zapoznać się z praktykami stosowanymi przez danego ubezpieczyciela, aby później uniknąć późniejszych nieporozumień.

5. Dotychczasowe OC
Dotychczasowego OC nie trzeba wypowiadać – jeżeli jego warunki są dobre, to równie dobrze można przy nim pozostać. Należy jednak podkreślić, że nawet w przypadku automatycznego przejścia umowy OC na nabywce samochodu, co ma miejsce zawsze, ubezpieczyciel zachowuje prawo do ponownej kalkulacji składki – może ona wzrosnąć bądź spaść w zależności od naszych osobistych zwyżek lub zniżek.

6. Brak ubezpieczenia OC?
Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy niemal każdego samochodu poruszającego się po polskich drogach i brak odpowiedniej polisy jest surowo karany. Decydując się na zakup pojazdu bez aktualnej polisy OC konieczne jest jej wykupienie jeszcze tego samego dnia. W przeciwnym razie również na nas mogą spaść konsekwencje związane z brakiem polisy, co może w przypadku braku polisy OC powyżej 14 dni kosztować nas nawet 3500 złotych!

Maciej Bogacz
Ubezpieczenia AJAMA

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *