Lego Serious Play, czyli szkolenia z wykorzystaniem klocków Lego

Historia klocków Lego sięga lat 40-tych XX w. W ciągu kolejnych dziesięcioleci zdobyły one popularność na całym świecie. Lubią je zarówno dzieci, jak i spora część dorosłych. Zawsze jednak klocki te kojarzyły się wyłącznie z zabawą. Po pewnym czasie sytuacja uległa zmianie, ze względu na opracowanie metody szkoleniowej Lego Serious Play, w której wykorzystywane są właśnie słynne klocki.

Powstanie i zasady Lego Serious Play

Metoda Lego Serious Play została opracowana w 2002 r. Chociaż do Polski trafiła trochę później, to już od początku znalazła zastosowanie w zagranicznych firmach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych niektórych krajów. Metoda zaczęła zdobywać coraz większą popularność od 2010 r., ponieważ podjęto wówczas decyzję o rozpowszechnieniu jej w oparciu o model open source. W związane z tym działania zaangażowała się między innymi Komisja Europejska. W Polsce oprócz przedsiębiorstw zainteresowały się nią uczelnie wyższe, kształcące specjalistów w zakresu zarządzania. Program warsztatów w wykorzystaniem Lego Serious Play może być różny, w zależności od decyzji organizatora i potrzeb uczestników, ale ważnym elementem pozostaje budowa symbolicznego modelu z klocków Lego, reprezentującego własne myśli i pomysły. W trakcie zajęć uczestnicy budują także wspólne modele, które mogą być na przykład metaforą działów firmy i jej otoczenia.

Zalety Lego Serious Play

Jedną spośród najważniejszych zalet metody Lego Serious Play jest to, że każdy z uczestników szkolenia ma możliwość zabrania głosu i wyrażenia swoich poglądów oraz przemyśleń. Ponadto wszyscy członkowie grupy mogą komunikować się ze sobą nie tylko słownie, lecz także poprzez swoją twórczość. Ponadto w trakcie warsztatów z wykorzystaniem Lego Serious Play można się przekonać, że pytania nie mają jednej właściwej odpowiedzi, tak więc warto brać pod uwagę różne spojrzenia na daną sprawę. Uczestnicy takich zajęć mają wyjątkową okazję powrotu do lat swojego dzieciństwa, a tym samym pełnego wykorzystania tkwiącej w nich kreatywności, co prowadzi do powstania ciekawych rozwiązań. Można powiedzieć, że jest to połączenie zabawy i nauki, które rozwija kreatywność i wspomaga rozwój zawodowy. Wszystkie te zalety sprawiają, że Lego Serious Play coraz częściej wykorzystuje się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Popularne stają się szkolenia dla menagerów z wykorzystaniem tej metody, jakie przeprowadza firma WNCL.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *