BHP wymogi szkoleniowe i szkolenia dodatkowe

bhpszkoleniaJeśli chodzi o wymogi szkoleniowe z zakresu podstawowego BHP w pracy, to konieczne jest przeprowadzanie szkolenia zaraz po przyjęciu nowej osoby do pracy, a dokładnie w terminie do 30 dni. Za niedopełnienie tego typu obowiązku może grozić danemu pracodawcy kara wysokiej grzywny, bo rzędu kilku tysięcy złotych. Nie warto więc ryzykować, zwłaszcza że koszty takiego szkolenia, to wydatki rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Sumarycznie wychodzi więc taniej stosować się do przepisów i mieć pewność, że dopełniło się wymaganych formalności.
W niektórych branżach wymagane są szkolenia cykliczne, to znaczy prowadzone na przykład raz w roku, albo w przypadku zawodów nieco bardziej bezpiecznych, odświeżenie wiedzy z zakresu BHP Opole w terminie krótszym niż od roku do sześciu lat.
Szkolenia można także podzielić na: wstępne, okresowe, dodatkowe. Wstępne i okresowe są niezbędne i wymagane przepisami prawa. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe szkolenia z zakresu BHP, wiele zależy od specyfiki wykonywanej pracy, jej poziomu szkodliwości, a także dodatkowych warunków, niektóre prace wiążą się z dodatkowym ryzykiem, może to dotyczyć na przykład osób pracujących na wysokości, a także pracujących w silnie skażonym środowisku. Istnieje także możliwość doboru szkoleń do wymagań danej firmy, a także jej polityki kadrowej oraz chęci poszerzania wiedzy pracowników.
Modne stało się już dodatkowe szkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a odbywać się ono może w połączeniu z imprezami integracyjnymi, które mają za zadanie kreować lepszą współpracę zespołu, a także umacniać prywatne więzi wśród kadry pracowniczej.
Często takie szkolenia połączone są z szampańską zabawą, a jak wiadomo nauka przez zabawę, także jest dobrym rozwiązaniem. W czasie takich szkoleń, można zdobyć cenną wiedzę z zakresu właściwego zachowania się po wypadku w pracy, przez osoby będące świadkami zdarzenia, co może niejednokrotnie przyczynić się do zminimalizowania jego skutków. Warto też dodać, że nabyte doświadczenie może zaprocentować na przyszłość, nie tylko w danym miejscu pracy, ale także w domu, w drodze do domu, a także w kolejnych latach i po zmianie zatrudnienia, dlatego naprawdę warto je przeprowadzać.

Źródło: http://www.pwljm.pl/bhp-opole/

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *